۳ خواننده مطرح به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند!

۱۹ مهر ۱۳۹۶
1,413 بیننده
بدون نظر

علی لهراسبی، سینا سرلک و  به اتهام مشارکت در سرقت ادبی از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران گناهکار شناخته شدند

متن کامل در ادامه مطالب….